Новини

Новини

Община Шумен обявява началото на литературния конкурс „ТРАДИЦИЯ И СЛОВО“ по проект „Шумен – живият град“

15.01.2013

Целта на конкурса е да представи културното богатство на различните етноси в Шумен и региона и да разкрие ролята на словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение.

Могат да участват представители на всички възрастови групи и етноси в Шумен с поезия или проза на тема „Традиция и слово“.

Обем – до 2 страници.
Срок за приемане на текстове – от 1 февруари до 15 април. Начин на изпращане – уебсайт http://www.shumenlive.bg, фейсбук https://www.facebook.com/ShumenZhiviatGrad, или на адрес: София 1680, бул. „България“ 60, вход В, „М3“ ООД, лице за контакт: Александър Мамалев

Специално жури ще оцени текстовете и ще определи финалистите, чиито творби ще бъдат събрани и издадени в литературен сборник. Произведенията ще бъдат публикувани на няколко различни езика и с превод на български. Най-интересните от тях ще бъдат представени по време на концерт на открита сцена в центъра на Шумен в началото на месец май.

„Шумен – живият град“ е проект на Община Шумен, който в продължение на една година ще обогатява културния живот на жителите на Шумен и ще работи за утвърждаването на града и региона като център на духовността, знанието и творчеството.

Проектът „Шумен – живият град“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.